HANMADANG 2013 Samedi

THOMAS FROUZINS

THOMAS FROUZINS

HANMADANG 2013 TAEKWONDO VILLENEUVE TOLOSANE Demo Poomse Artistique Thomas club Frouzins"

CLUB DE BEZIERS

CLUB DE BEZIERS

HANMADANG 2013 VILLENEUVE TOLOSANE Demo Pomse Artistique club Bezier"

TCT 31

TCT 31

HANMADANG 2013 VILLENEUVE TOLOSANE DEMO TCT 31"

SOFIAN TVT 31

SOFIAN TVT 31

HANMADANG 2013 VILLENEUVE TOLOSANE Poomse artistique Sofian club de Villeneuve Tolosane"

LUCAS club AGDE

LUCAS club AGDE

HANMADANG 2013 VILLENEUVE TOLOSANE Pommse Artistique Lucas club de Bezier"

HANMADANG 2013 EQUIPE DEMO MONTPELLIER

HANMADANG 2013 EQUIPE DEMO MONTPELLIER

HANMADANG 2013 EQUIPE DEMO MONTPELLIER"

HANMADANG 2013          EQUIPE DEMO FROUZINS

HANMADANG 2013 EQUIPE DEMO FROUZINS

DEMONSTRATION ARTISTIQUE PAR EQUIPE"